Εν.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ Λάρισας

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Λάρισας

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου και Λυκείου Λάρισας

Το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Λάρισας είναι δομή της Δευτεροβάθμιας Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Για την εγγραφή σ΄ αυτό απαραίτητη είναι η σχετική γνωμάτευση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., η οποία ορίζει το συγκεκριμένο σχολικό πλαίσιο ως το πλέον κατάλληλο για το μαθητή.

α) στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο (ΕΝ. Ε.Ε. Γ.) εγγράφονται απόφοιτοι δημοτικού σχολείου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης και στο οποίο η φοίτηση περιλαμβάνει τέσσερις τάξεις. Στο γυμνάσιο αυτό εφαρμόζεται πρόγραμμα για την ολοκλήρωση της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Το ΕΝ. Ε.Ε. Γ ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση και είναι ισότιμο με τα Ειδικά Γυμνάσια, χορηγεί, στο πέρας της Δ΄ τάξης, τίτλο Απολυτηρίου Γυμνασίου.

Όταν ο μαθητής ολοκληρώσει τη φοίτησή του, δύναται να συνεχίσει τη φοίτησή του, κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.: i) στην Α’ τάξη Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου, ii) στην Α’ τάξη του Γενικού Λυκείου, iii) στην Α’ τάξη του Ειδικού Λυκείου, iv) στην Α’ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου, ν) στην Α’ τάξη του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου και νi) σε ΔΙΕΚ ενηλίκων αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

β) στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΝ. Ε.Ε. Λ.) εγγράφονται απόφοιτοι του Επαγγελματικού Γυμνασίου και των Ειδικών και Γενικών Γυμνασίων και Λυκείων. Η φοίτηση περιλαμβάνει τέσσερις τάξεις κατ΄ αντιστοιχία με το Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο.

Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης των μαθητών στη Δ΄ τάξη, χορηγείται απολυτήριο Λυκείου, ισότιμο του γενικού Λυκείου, και Επαγγελματικό πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. Επιπλέον, οι απόφοιτοι της Δ΄ Τάξης δύναται, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., να συνεχίσουν στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξης μαθητείας».

Στο σχολείο λειτουργούν δύο τομείς:

α) Τομέας Πληροφορικής με ειδικότητα Τεχνικός εφαρμογών Πληροφορικής
β) Τομέας Γεωπονίας Τροφίμων κ΄ περιβάλλοντος με ειδικότητα Τεχνικός ανθοκομίας κ΄ Αρχιτεκτονικής τοπίου

  • Το πρόγραμμα σπουδών προσαρμόζεται στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών.
  • Λειτουργούν ολιγομελή τμήματα και τα μαθήματα γίνονται με τη χρήση διαδραστικών πινάκων.
  • Στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια – Λύκεια υλοποιούνται για όλους τους μαθητές Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ).
  • Υπάρχει κατάλληλη υποδομή για την εξυπηρέτηση ατόμων με κινητικά προβλήματα.
  • Λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο.
  • Η κοινωνική υπηρεσία (ψυχολόγος, κοινωνική λειτουργός) υποστηρίζει τόσο τους μαθητές όσο και τους γονείς.
  • Δωρεάν μετακίνηση των μαθητών με ταξί ή με λεωφορεία του δήμου.

Στην σχολική μονάδα πραγματοποιούνται:

α) Προγράμματα Αγωγής Υγείας
β) Αγωγής Σταδιοδρομίας
γ) Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης καθώς και ευρωπαϊκά προγράμματα

με στόχο τη συμπλήρωση της βασικής παιδείας, την καλλιέργεια και ενδυνάμωση δεξιοτήτων απαραίτητων για την κοινωνική ένταξη και επαγγελματική αποκατάσταση των μαθητών.

Χαιρετισμός της Διευθύντριας του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Λάρισας, κ. Δήμητρας Κόνιαρη

Αγαπητές/οί μαθήτριες/ές,

Αξιότιμοι εκπαιδευτικοί και γονείς,

Με την ευκαιρία της έναρξης του νέου σχολικού έτους 2023-2024, σας εκφράζω τις θερμότερες ευχές μου για μια χαρούμενη και δημιουργική σχολική χρονιά σε όλες/ους, τους εκπαιδευτικούς, τις/ους μαθήτριες/ές και τους γονείς/κηδεμόνες του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Λάρισας.

Το σχολείο μας ξανανοίγει και πάλι τη ζεστή αγκαλιά του ώστε να υποδεχθεί τις/ους μαθήτριες/ές. Εμείς, οι εκπαιδευτικοί και το λοιπό προσωπικό του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου Λάρισας, καλούμαστε όπως υπηρετήσουμε το κοινό όραμα για ένα επίκαιρο σχολείο μόρφωσης, που συμπλέει με τις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Το σχολείο αυτό θα διαπνέεται από τις βασικές αρχές της ισότητας, του σεβασμού στη διαφορετικότητα, της αξιοκρατίας και, φυσικά, της αλληλεγγύης και της αφοσίωσης. Με ενσυναίσθηση, αγάπη και προσήλωση για το γενικό καλό θα συνεχίσουμε την αδιάλειπτη προσπάθεια για τη μάθηση και τη διάπλαση του  χαρακτήρα των μαθητριών/ών μας.

Ευελπιστούμε η σχολική χρονιά 2023-2024 να είναι εποικοδομητική, δημιουργική κι ευχάριστη. Προς το σκοπό αυτό, τόσο η Διεύθυνση του σχολείου, όσο και το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό, καταβάλλουμε τις μέγιστες δυνατές προσπάθειες για τηνομαλή ένταξη των μαθητριών/ών στο σχολικό περιβάλλον και την ισότιμη συμπερίληψή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία αναγνωρίζοντας το αναφαίρετο δικαίωμα της/ου κάθε μαθήτριας/ή για μια ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις εκπαίδευση.

Η Διευθύντρια του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Λάρισας και ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών είμαστε έτοιμοι όπως υπηρετήσουμε το υψηλό αγαθό της Παιδείας με βάση τις αρχές της συνεργασίας, του δημοκρατικού διαλόγου και του αμοιβαίου σεβασμού.

Μαθήματα Γενικής Παιδείας Γυμνασίου / Εσπερινού ΕΠΑΛ

Οι μαθητές μας διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας του τυπικού Γυμνασίου / Εσπερινού ΕΠΑΛ

Μαθήματα Ειδικότητας Εσπερινού ΕΠΑΛ

Οι μαθητές μας διδάσκονται μαθήματα ειδικότητας του Εσπερινού ΕΠΑΛ

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

Οι μαθητές απολαμβάνουν την υποστήριξη που τους αξίζει.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

Συνεργάζεται σε ατομική ή ομαδική βάση (μικρές ομάδες), με παιδιά που αντιμετωπίζουν κάποιο ειδικό πρόβλημα κοινωνικής ή προσωπικής φύσης.

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Αξιολογεί, σε συνεργασία με τα άλλα μέλη του προσωπικού, τις δυνατότητες και τις ανάγκες των μαθητών και συντάσσει ψυχολογικές εκθέσεις των μαθητών.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ

Έχει ως κύριο έργο την αγωγή και την προαγωγή της υγείας των μαθητών, με σκοπό τη διατήρηση και βελτίωση της υγείας στο σχολικό πληθυσμό.

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Είναι ειδικός στην καλλιέργεια της φωνολογικής ενημερότητας που είναι σημαντική για την ανάπτυξη του γραπτού λόγου και του μηχανισμού της ανάγνωσης.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Αξιολογεί τις κινητικές και λειτουργικές ικανότητες των μαθητών, προσδιορίζει τις ανάγκες τους και καθορίζει τους θεραπευτικούς στόχους.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Ευχαριστήριο του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ Λάρισας στη Φιλαρμονική του Δ.Ω.Λ.
Ευχαριστήριο στη Διεύθυνση και τη Φιλαρμονική του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας για το υπέροχο μουσικό ταξίδι που μας χάρισαν.
Το «ευχαριστώ» του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου Λάρισας
Οι μαθήτριες/ές έφεραν γούρι, όπως αποδείχθηκε στην ομάδα της ΑΕΛ που κέρδισε με 1-0 την ομάδα της Νίκης Βόλου.
Δωρεά βιβλίου στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο Λάρισας
Η Διευθύντρια του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου Λάρισας, Δήμητρα Κόνιαρη, ο Σύλλογος Διδασκόντων κι οι μαθήτριες-μαθήτριες «ευχαριστούν τις εκδόσεις Ψυχογιός.
Δωρεά φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Λάρισας από την ΕΛΒΑΚ Α.Ε.
Δωρεά φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Λάρισας από την ΕΛΒΑΚ Α.Ε.
Εθελοντική προσφορά του κ. Μπατσίλα Β.
Εθελοντική προσφορά σχετικά με το κόψιμο χόρτων του σχολικού κήπου από τον κ. Μπατσίλα.

Τελευταίες Δράσεις

Η κ. Αναστασοπούλου Κεντρική Ομιλήτρια στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Λάρισας για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας
Στο σχολείο ήταν προσκαλεσμένη η κ. Ελένη Αναστασοπούλου, στο πλαίσιο δράσεων για την 9 Φεβρουαρίου που έχει επίσημα καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα της Ελληνικής Γλώσσας.
«Βασίλεψε» το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Λάρισας
Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ευχήθηκαν στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς, καλή σχολική χρονιά με υγεία.
Συμμετοχή του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Λάρισας στην ημέρα μνήμης ολοκαυτώματος
Οι μαθητές του ΕΝΕΕΓΥΛ Λάρισας τίμησαν την ημέρα μνήμης ολοκαυτώματος 2024.
Μαθητές τα «έψαλαν» στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο Λάρισας
Το σχολείο κατακλύστηκε από χριστουγεννιάτικα κάλαντα και μελωδίες δίνοντας ελπίδα κι αισιοδοξία για το μέλλον.
Ενθουσίασε η Χριστουγεννιάτικη γιορτή του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Λάρισας
Μέσα σε μια ιδιαίτερα γιορτινή ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε η χριστουγεννιάτικη εορτή του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου Λάρισας.